Policy

Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB Patrik Thuressons Byggservice AB

FÖRETAGS POLICY

 

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Patrik Thuressons Byggservice AB. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början och hålla utlovade tider.

 

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer, ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för varandra ska råda i Patrik Thuressons Byggservice AB.

 

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss.

 

Det betyder att:

 

¤ Vi ska leverera ett arbete med hög kvalitet till rätt pris

¤ Vi ska alltid göra vårt bästa

¤ Kunden ska vara 100% nöjd

¤ Vi ska komma i tid

¤ Vi ska informera kunden fortlöpande

¤ Vi ska kunna vara stolta över att representera Patrik Thuressons Byggservice AB

 

Patrik Thuressons Byggservice AB ¤ Biskopsbyn 203 78064 LIMA ¤ pt.byggservice@telia.com ¤ 0702212082